ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วม..

>> 7 มีค. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

>> 24 กพ. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

>> 21 - 24 ก.พ. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจจังหวัดสิงห์บุรีและอ่างทองเพื่อเพื่อเตรียมความพร้อมและให้คำแนะนำในการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล และจัดทำดัชนี

>> 21-22 ก.พ. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จัดหวัดสมุทรปราการ ลงพื้นที่สำรวจ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล และลักษณะจำเพาะของสินค้าและรายการสินค้า รวมถึงสำรวจค่าเช่าบ้าน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

>> 17 ก.พ. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล และลักษณะจำเพาะของสินค้าและรายการสินค้า รวมถึงสำรวจค่าเช่าบ้าน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ในพื้นที่ตลาดบางปะกอก จังหวัดกรุงเทพฯ

>> 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

>> 14 กุมภาพันธ์ 2566 กองดัชนีฯลงพื้นที่สำรวจปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล ลักษณะจำเพาะของสินค้าและบริการขายปลีก รวมถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูล สำหรับจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้าในพื้นที่ เขตห้วยขวาง
การแสดงผลเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer Version 9.0+ ขึ้นไป Mozilla Firefox Version 40+ และ Google Chrome Version 45+ในโหมดกราฟฟิกความละเอียด 800 X 600 พิกเซล และ 1024 X 768 พิกเซล