ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วม..

>> 13 – 14 พ.ย. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า โดยกลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

>> 8-9 พ.ย. 66 สนค.โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการ

>> พฤศจิกายน 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนตุลาคม 2566

>> ตุลาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกันยายน 2566

>> กันยายน 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนสิงหาคม 2566

>> 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

>> 10 – 15 ก.ค.66 สนค. โดย ดศ.ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร
การแสดงผลเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer Version 9.0+ ขึ้นไป Mozilla Firefox Version 40+ และ Google Chrome Version 45+ในโหมดกราฟฟิกความละเอียด 800 X 600 พิกเซล และ 1024 X 768 พิกเซล