ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วม..

>> เมษายน 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนมีนาคม 2567

>> 5 มี.ค.67 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567

>> 5 ก.พ.67 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมกราคม 2567

>> 15, 18 และ 19 ม.ค. 67 ดศ. กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้เข้าพบผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อสำรวจข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้าง

>> 9 - 12 ม.ค.67 สนค. โดย ดศ. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน

>> 18 - 22 ธ.ค.66 สนค. โดย ดศ. ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการ

>> 13 และ 15 ธ.ค. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กลุ่มดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครและปทุมธานี
การแสดงผลเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer Version 9.0+ ขึ้นไป Mozilla Firefox Version 40+ และ Google Chrome Version 45+ในโหมดกราฟฟิกความละเอียด 800 X 600 พิกเซล และ 1024 X 768 พิกเซล