ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วม..

>> 7-9 พฤษภาคม 2567 ดศ. ลงพื้นที่สำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาส่งออก-นำเข้า ณ จังหวัดนครปฐม

>> 3 พฤษภาคม 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนเมษายน 2567

>> วันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี

>> 5 เมษายน 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนมีนาคม 2567

>> วันที่ 22 -25 มีนาคม 2567 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่สำรวจ พัฒนา และปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ณ จังหวัดพิษณุโลก

>> 26-28 มี.ค. 67 สนค.โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในจังหวัดนนทบุรี และปทุมธานี เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการ

>> 18 – 22 มีนาคม 2567 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว และฉะเชิงเทรา
การแสดงผลเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer Version 9.0+ ขึ้นไป Mozilla Firefox Version 40+ และ Google Chrome Version 45+ในโหมดกราฟฟิกความละเอียด 800 X 600 พิกเซล และ 1024 X 768 พิกเซล