ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการมีส่วนร่วม..

>> กันยายน 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนสิงหาคม 2566

>> 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566

>> 10 – 15 ก.ค.66 สนค. โดย ดศ.ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร

>> กรกฎาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนมิถุนายน 2566

>> 12 - 13 มิ.ย. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า

>> 12-16 มิถุนายน 2566 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล รวมถึงสอบถามข้อมูลค่าเช่าบ้าน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

>> 6 มิย. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566
การแสดงผลเว็บไซต์สามารถแสดงผลได้ดีใน Browser Internet Explorer Version 9.0+ ขึ้นไป Mozilla Firefox Version 40+ และ Google Chrome Version 45+ในโหมดกราฟฟิกความละเอียด 800 X 600 พิกเซล และ 1024 X 768 พิกเซล