ข่าวประชาสัมพันธ์>> 13 – 14 พ.ย. 66 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า โดยกลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิตในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี>> 8-9 พ.ย. 66 สนค.โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการ>> พฤศจิกายน 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนตุลาคม 2566>> ตุลาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกันยายน 2566>> กันยายน 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนสิงหาคม 2566>> 7 สิงหาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2566>> 10 – 15 ก.ค.66 สนค. โดย ดศ.ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาสินค้าผู้ผลิต โดยเข้าพบผู้ประกอบการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และจังหวัดชุมพร>> กรกฎาคม 2566 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนมิถุนายน 2566>> 12 - 13 มิ.ย. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า>> 12-16 มิถุนายน 2566 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล รวมถึงสอบถามข้อมูลค่าเช่าบ้าน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี>> 6 มิย. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนพฤษภาคม 2566>> 23 พฤษภาคม 2566 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่สำรวจ ปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูล และลักษณะจำเพาะของสินค้าและรายการสินค้า รวมถึงสอบถามข้อมูลค่าเล่าเรียน สำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภค ในพื้นที่ตลาดบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร>> 23 พฤษภาคม 2566 กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสำรวจแหล่งข้อมูลสินค้าด้านวัสดุก่อสร้าง ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ และปริมณฑล>> 8 – 12 พฤษภาคม 2566 กองดัชนีฯ ลงพื้นที่สํารวจพัฒนาปรับปรุงแหล่งจัดเก็บข้อมูลวมถึงแหล่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำดัชนีราคาผู้บริโภคในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา>> 15 - 16 พ.ค. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดย (ดศ.) ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลราคาส่งออก-นำเข้าในจังหวัดชลบุรี เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อมูลลักษณะจำเพาะของสินค้าในส่วนของผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาใช้เป็นตัวแทนในการจ>> 11 พ.ค.66 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อติดตามการดำเนินการสำรวจ และจัดเก็บราคา>> 10 พ.ค.66 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ พร้อมคณะหารือร่วมกับพาณิชย์จังหวัดพังงาและลงพื้นที่พบผู้ประกอบการ>> 3 พค. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนเมษายน 2566>> 5 เมย. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนมีนาคม 2566>> 7 มีค. 66 สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า โดยกองดัชนีเศรษฐกิจการค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566

Pages