ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค

กระบวนการจัดทำและเผยแพร่ดัชนีเศรษฐกิจการค้า (ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค)