แถลงข่าวดัชนี ธ.ค. 65

หัวข้อข่าว: 

แถลงดัชนี ธ.ค. 65

คำอธิบาย: 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือน ธ.ค. 65 ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ม.ค. 66 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์