แถลงข่าวดัชนี ต.ค. 66

หัวข้อข่าว: 

แถลงดัชนี ต.ค. 66

คำอธิบาย: 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนตุลาคม 2566 ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์