แถลงข่าวดัชนี เม.ย. 67

หัวข้อข่าว: 

แถลงดัชนี เม.ย. 67

คำอธิบาย: 
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงดัชนีเศรษฐกิจการค้าประจำเดือนเมษายน 2567 ในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.30 น. ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์