แถลงข่าวดัชนี ส.ค. 65

หัวข้อข่าว: 

แถลงข่าว
ดัชนี ส.ค. 65

คำอธิบาย: 
นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า แถลงข่าวดัชนีประจำเดือน ส.ค. 65 ในวันจันทร์ที่ 5 ก.ย. 65 ณ ห้องประชุมกิติยากรวรลักษณ์ กระทรวงพาณิชย์ เวลา 10.00 น.